Kvalita vody

Bazén je napouštěn pitnou vodou z vodovodního řádu, požadovanou kvalitu vody zajišťuje systém automatického řízení kvality německé firmy BEYROL servisovanou autorizovanou firmou Interglobal Duo s.r.o., chemie potřebná k udržení optimálních parametrů bazénové vody v souladu s přílohou č.6 - Vyhlášky č.238/2011Sb.

Veškeré zařízení je v zamčené odvětrané místnosti ve strojovně bazénu.

  • kvalita vody je sledována v souladu s Vyhláškou 238/2011 Sb., a s požadavky KHS a to jak formou odběrů vzorků způsobem, v četnosti a rozsahu upraveném vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění a zpracovaných akreditovanou laboratoří, tak interně prováděnými měřeními a odečty, výsledky těchto měření jsou zaznamenávány v provozním deníku a archivovány po dobu 5 let. Jedná se o hodnoty pH, teploty vzduchu, teploty vody, průhlednost, redox potenciál, volný a vázaný chlor, průhlednos.

Množství ředící vody je vázáno na počet návštěvníků, nejméně však 45 litrů na jednoho koupajícího se i tento údaj je zaznamenáván v provozním deníku.

  • výsledky laboratorních analýz jsou elektronickou poštou zasílány KHS.
  • interní měření probíhá automaticky pomocí automatického řízení kvality vody a zjištěné hodnoty jsou zaznamenávány do Provozního deníku pověřeným instruktorem a to každé 4 hodiny, nejméně však 3x denně, kontinuálně jsou tyto výsledky zaznamenávány do centrálního PC. Odběry a transport odebraných vzorků do akreditované laboratoře je zajišťován pracovníky centra.
  • před výukou lekce plavání kojenců (6m-12m) je voda v bazéně recirkulována tak, aby nejméně jednou prošla úpravnou, aby kvalita vody opakovaně vyhovovala stanoveným požadavkům
  • teplota vody a vzduchu je uvedena v prostoru bazénové haly
  • jednou za 6 měsíců je provedeno celkové vypuštění bazénu, mechanická očista, spolu s desinfekcí bazénového tělesa
  • okolí bazénu je po každém kurzu vydesinfikováno prostředky schválenými pro exponované druhy provozu (střídání 1krát měsíčně Sekusept pulver, Savo) v koncentraci a postupem daným výrobcem a je zaznamenáno v provozním deníku.Desinfekční prostředky mají deklarovaný virucidní účinek.

 

NEPLAVEME

vloženo: 25.8.2020
SVÁTKY 28.9.             28.10             17.11 PODZIMNÍ PRÁZDNINY 29. a 30.10. Tyto dny samozřejmě nejsou započteny do kurzovného.
Číst více

Cena kurzu

vloženo: 30.6.2020
Cena za lekci 360 kč s Dph Cena za kurz 4320 Kč s Dph
Číst více
Číst všechny novinky